รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม, ครูผู้สอน, ครูผู้สอน(จชต.), และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปี พ.ศ.2563 สังกัดสพป.นราธิวาส เขต 2