ผู้บริหาร


Cinque Terre

นางเนตรภิส เลิศเดชานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรภายในกลุ่ม


 นางสุภลัคน์ เหวรมา

นางสุภลัคน์ เหวรมา

นักวิชาการพัสดุ

0810982391
Toodtoo_cartoon@windowslive.co

นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสุวรรณ

นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสุวรรณ

นักวิชาการงินและบัญชี

0898701510
rossukon_3635@outlook.com

นางสาวชื่นนภา รัตนสกล

นางสาวชื่นนภา รัตนสกล

นักวิชาการงินและบัญชี

0805474857
lanthom_rat@hotmail.com

นางาสาวรมยาณี ลอยเมฆ

นางาสาวรมยาณี ลอยเมฆ

พนักงานราชการ

0843986348
Tloveyou5309@gmail.com

นางอรุชา ทองบุญเรือง

นางอรุชา ทองบุญเรือง

พนักงานราชการ

0652626456
arucha_acc212@hotmail.com

นางสาวมาเรียม เจ๊ะมูซอ

นางสาวมาเรียม เจ๊ะมูซอ

พนักงานราชการ

0894640989
sunitaama4@gmail.com

 นางสาวอลิสา การัมซอ

นางสาวอลิสา การัมซอ

ลูกจ้างชั่วคราว(เวรยาม)

0980173934
alisa.23.karamsaw@gmail.com