ผู้บริหาร


Cinque Terre

นางสาวอรสา อาลี

ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรภายในกลุ่ม


 นายสุรินทร์ อาแว

นายสุรินทร์ อาแว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0897960758
surin_59@hotmail.com

นางไอณี กำปงซัน

นางไอณี กำปงซัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0852345142
naeem18730@gmail.com

 นางสาวศิริพันธ์ บุญชูช่วย

นางสาวศิริพันธ์ บุญชูช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0973548792
itecnara2@gmail.com

 นางณัฐชยา  ทองรมย์

นางณัฐชยา ทองรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0945989899
prathum95@hotmail.com

 นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์

นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0819698209
Kareena471@gmail.com

 นางสาวศศิธร แก้วปกาศิต

นางสาวศศิธร แก้วปกาศิต

พนักงานราชการ

0612644514
plan@narathiwat2.go.th