ผู้บริหาร


Cinque Terre

นายถวิล ดาแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี

นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี

นักทรัพยากรบุคคล

0612416689
zaza@gmail.com

 นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแก้ว

นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

0862866245
biw@narathiwat2.go.th

 นางสาวเมทินี ศศิประภานนท์

นางสาวเมทินี ศศิประภานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

0822630625
-

นางงามฤดี ศรีคำขวัญ

นางงามฤดี ศรีคำขวัญ

นักทรัพยากรบุคคล

0935819557
-

นางสาวภา แก้วมณีศรี

นางสาวภา แก้วมณีศรี

นักทรัพยากรบุคคล

0872930116
-

 นางสาวกวินนาถ มณีราช

นางสาวกวินนาถ มณีราช

พนักงานราชการ

0936527568
-

 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์

พนักงานราชการ

0875452033
-

 นางสาวนูฮานี อุเซ็ง

นางสาวนูฮานี อุเซ็ง

พนักงานราชการ

0858927745
haneeuseng@gmail.com

 นางสาวสุพรรณี มณีราช

นางสาวสุพรรณี มณีราช

พนักงานราชการ

0807061598
0

 นางฮาลีเมาะ ดอเล๊าะ

นางฮาลีเมาะ ดอเล๊าะ

พนักงานราชการ

0897386434
0

 นางสาวโรสมานีราห์ มะดีเย๊าะ

นางสาวโรสมานีราห์ มะดีเย๊าะ

พนักงานราชการ

0856745493
harofak1234@gmail.com