ผู้บริหาร


Cinque Terre

นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาวหทัยรัตน์ นิลวิจิตร์

นางสาวหทัยรัตน์ นิลวิจิตร์

พนักงานราชการ

0801403457
nara2lee@gmail.com

 นางสาวฮาปือเสาะ  หวังมะ

นางสาวฮาปือเสาะ หวังมะ

พนักงานราชการ

0801366953
sohcomedu@gmail.com