ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จำนวน ผู้อำนวยการ
11


จำนวน รองผู้อำนวยการ
1


จำนวน รักษาการ
0


นางศโรณี  มั่นศรัทธา

นางศโรณี มั่นศรัทธา

โรงเรียน บ้านลูโบ๊ะซามา

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0846319137
saronee3003@hotmail.com

 นายวิชัย  พรหมภักดี

นายวิชัย พรหมภักดี

โรงเรียน บ้านมือบา

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
086-2951033
0

 นางสุนันฑา  บากา

นางสุนันฑา บากา

โรงเรียน บ้านกวาลอซีรา

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
089-4640673
dafadil@hotmail.com

 นายหมัดยะมี  บิลแหละ

นายหมัดยะมี บิลแหละ

โรงเรียน บ้านปูโป๊ะ

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0819699643
0

 นายอภินันท์  เบญจมามาศ

นายอภินันท์ เบญจมามาศ

โรงเรียน บ้านลาแล

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0857995357
aj.nun@hotmail.com

 นายสุระพงศ์  วัชรกุล

นายสุระพงศ์ วัชรกุล

โรงเรียน บ้านตือระมิตรภาพที่ 172

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0848608024
bantura172@hotmail.com

นางโสรยา อาแซ

นางโสรยา อาแซ

โรงเรียน บ้านมูโนะ

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0899776037
sorayakiriya@gmail.com

นายสว่าง  ชินพงษ์

นายสว่าง ชินพงษ์

โรงเรียน บ้านสุไหงโก-ลก

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0819570683
sawang2008@live.com

 นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน

นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน

โรงเรียน บ้านปาดังยอ

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0937851578
0

 นายคอยรุดดีน รอสือลี

นายคอยรุดดีน รอสือลี

โรงเรียน บ้านโต๊ะเวาะ

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0872991116
Khoirud2@gmail.com

นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล

นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล

โรงเรียน บ้านลูโบ๊ะลือซง

อำเภอ : สุไหงโก-ลก
0812762846
wp.jw2555@gmail.com