ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอแว้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จำนวนผู้อำนวยการ
24


จำนวนรองผู้อำนวยการ
0


จำนวนรักษาการ
0


นางศุภางค์ อนุภัทร์

นางศุภางค์ อนุภัทร์

โรงเรียน บ้านฆอเลาะทูวอ

อำเภอ : แว้ง
0807060516
supang2009@hotmail.com

นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ

นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ

โรงเรียน บ้านตำเสาพัฒนา

อำเภอ : แว้ง
0630828682
anissulwa@gmail.com

นายเชื้อเพชร นกต่อ

นายเชื้อเพชร นกต่อ

โรงเรียน บ้านเจ๊ะเหม

อำเภอ : แว้ง
0862875127
kolok15111@gmail.com

นายเซากี มะยูโซ๊ะ

นายเซากี มะยูโซ๊ะ

โรงเรียน บ้านแอแว

อำเภอ : แว้ง
0935809576
saukee04@gmail.com

 นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์

นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์

โรงเรียน บ้านศาลาอูมา

อำเภอ : แว้ง
0864833018
phetcharatna@gmail.com

นายฟูอัส แวดือราแม

นายฟูอัส แวดือราแม

โรงเรียน บ้านแขยง

อำเภอ : แว้ง
0834306695
waede ramaef@gmail.com

นางสาววีซานา อับดุลเลาะ

นางสาววีซานา อับดุลเลาะ

โรงเรียน บ้านกรือซอ

อำเภอ : แว้ง
0895955164
nawimee111@gmail.com

นายประเสริฐ ทองคำ

นายประเสริฐ ทองคำ

โรงเรียน นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

อำเภอ : แว้ง
0892981578
ptongkum578@gmail.com

นายสันทัด  รังเสาร์

นายสันทัด รังเสาร์

โรงเรียน บ้านบางขุด

อำเภอ : แว้ง
0849683796
bangkhud2558@gmail.com

 นายอดุลย์ เวทมาหะ

นายอดุลย์ เวทมาหะ

โรงเรียน เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

อำเภอ : แว้ง
0955235197
theppratan99@gmail.com

นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์

นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์

โรงเรียน บ้านบาโง

อำเภอ : แว้ง
0892932399
preesun111@gmail.com

นายปาต๊ะ ปะจูสะลา

นายปาต๊ะ ปะจูสะลา

โรงเรียน บ้านจะมาแกะ

อำเภอ : แว้ง
0856708963
patah08567@gmail.com

นางสาวรอมือละ หามะ

นางสาวรอมือละ หามะ

โรงเรียน บ้านตอแล

อำเภอ : แว้ง
062-8807917
aning.hama@gmail.com

 นายรอสลัน ตาเย๊ะ

นายรอสลัน ตาเย๊ะ

โรงเรียน เทพประทานไทยยืนยง

อำเภอ : แว้ง
0873914497
roslan4497@gmail.com

นายมนูญ   แวดอเลาะ

นายมนูญ แวดอเลาะ

โรงเรียน บ้านตือมายู

อำเภอ : แว้ง
0878174833
wind.air@hotmail.go.th

 นายบัณฑิต สติรักษ์

นายบัณฑิต สติรักษ์

โรงเรียน บ้านแว้ง

อำเภอ : แว้ง
0810921001
ิbanweang_111@hotmail.com

 นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี

นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี

โรงเรียน บ้านบูเกะตา

อำเภอ : แว้ง
086-0866635
adamssmith9999@gmail.com

 นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ

นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ

โรงเรียน บ้านเจ๊ะยอ

อำเภอ : แว้ง
0892961753
may.supis@gmail.com

 นายไพรัช บินเสะ

นายไพรัช บินเสะ

โรงเรียน เพลินพิศ

อำเภอ : แว้ง
088-3962474
pairath1144@hotmail.com

นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ

นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ

โรงเรียน บ้านสามแยก

อำเภอ : แว้ง
0945844421
0

นายอดุลย์กอฮา อามะ

นายอดุลย์กอฮา อามะ

โรงเรียน บ้านกูวา(แว้ง)

อำเภอ : แว้ง
0817486612
abdulkahar@hotmail.co.th

นางสาวนูรฮัสนีญา นิกาเร็ง

นางสาวนูรฮัสนีญา นิกาเร็ง

โรงเรียน บ้านไม้ฝาด

อำเภอ : แว้ง
095-617-934
hasneeya2244@gmail.com

 นายบดินทร์  หะยีปะจู

นายบดินทร์ หะยีปะจู

โรงเรียน บ้านยะหอ

อำเภอ : แว้ง
0819904642
bang_ding@yahoo.com

 นายปัณณวัฒน์ แก้วทอง

นายปัณณวัฒน์ แก้วทอง

โรงเรียน บ้านแม่ดง

อำเภอ : แว้ง
0895997140
pannawat7140@gmail.com