บริหารโดย

นางสาวปักษธร บุญจุน

-

073-530792

บริหารโดย

นายถวิล ดาแก้ว

-

073-530792

บริหารโดย

นายมารูดิง เส๊ะ

-

073-530792

บริหารโดย

นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์

0

073-530792

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 083-1098725
Email: info@example.com
Website:www.example.com