การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูสอนศาสนา และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม, ครูผู้สอน, ครูผู้สอน(จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2