โรงเรียนในอำเภอตากใบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จำนวนโรงเรียน 32 โรง


รหัส : 96020083

โรงเรียนบ้านกูแบอีแก

SMSS บ้านกูแบอีแก

ชื่ออักกฤษ : kubea E-kea school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

รหัส : 96020096

โรงเรียนบ้านโคกโก

SMSS บ้านโคกโก

ชื่ออักกฤษ : khokko

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบล โต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 9602

โรงเรียนสพป.นราธิวาส เขต 2

SMSS สพป.นราธิวาส เขต 2

ชื่ออักกฤษ : Narathiwat Primary Educational Service Aear Office

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

รหัส : 96020001

โรงเรียนบ้านปูยู

SMSS บ้านปูยู

ชื่ออักกฤษ : Puyu School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่1ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

รหัส : 96020002

โรงเรียนบ้านศรีพงัน

SMSS บ้านศรีพงัน

ชื่ออักกฤษ : Sipangang School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020003

โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง

SMSS บ้านตะเหลี่ยง

ชื่ออักกฤษ : Ban Taliang School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020004

โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน

SMSS บ้านเกาะสะท้อน

ชื่ออักกฤษ : Kohsatorn School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020005

โรงเรียนโรงเรียนบ้านปะลุกา

SMSS โรงเรียนบ้านปะลุกา

ชื่ออักกฤษ : B.Paluka

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96

รหัส : 96020006

โรงเรียนบ้านสะหริ่ง

SMSS บ้านสะหริ่ง

ชื่ออักกฤษ : Ban Saring School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : บ้านสะหริ่ง

รหัส : 96020007

โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

SMSS บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

ชื่ออักกฤษ : Bankhokmuebamidtrapabtee 223 school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020008

โรงเรียนบ้านปลักปลา

SMSS บ้านปลักปลา

ชื่ออักกฤษ : plakpla

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 35/1 ม.4

รหัส : 96020009

โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

SMSS วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

ชื่ออักกฤษ : Watchontharasinghea School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ถนนชลธารา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020010

โรงเรียนบ้านตาบา

SMSS บ้านตาบา

ชื่ออักกฤษ : bantaba school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020011

โรงเรียนบ้านหัวคลอง

SMSS บ้านหัวคลอง

ชื่ออักกฤษ : huakhlongschool

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทร.073-581240

รหัส : 96020012

โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ

SMSS บ้านแฆแบ๊ะ

ชื่ออักกฤษ : KHAEBAE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลนานาค อำภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020013

โรงเรียนบ้านปะดะดอ

SMSS บ้านปะดะดอ

ชื่ออักกฤษ : Ban Padador School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๓ บ้านปะดาดอ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020014

โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม

SMSS วัดเกษตรธิการาม

ชื่ออักกฤษ : watkaset

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๒ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020015

โรงเรียนบ้านโคกงู

SMSS บ้านโคกงู

ชื่ออักกฤษ : Bankhokngu

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

รหัส : 96020016

โรงเรียนบ้านบางขุนทอง

SMSS บ้านบางขุนทอง

ชื่ออักกฤษ : banbangkhunthong

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020018

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์44วัดฉัททันต์สนาน

SMSS ราชประชานุเคราะห์44วัดฉัททันต์สนาน

ชื่ออักกฤษ : Rajaprajanugroh 44 watchatthansanan

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020019

โรงเรียนวัดโคกมะม่วง

SMSS วัดโคกมะม่วง

ชื่ออักกฤษ : Watkokmamoung School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ ๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020020

โรงเรียนวัดพระพุทธ

SMSS วัดพระพุทธ

ชื่ออักกฤษ :

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ :

รหัส : 96020021

โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

SMSS วัดสิทธิสารประดิษฐ์

ชื่ออักกฤษ : watsitthisarnpradid

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020022

โรงเรียนโรงเรียนบ้านกูบู

SMSS โรงเรียนบ้านกูบู

ชื่ออักกฤษ : Bankubu School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

รหัส : 96020023

โรงเรียนบ้านสะปอม

SMSS บ้านสะปอม

ชื่ออักกฤษ : bansapom

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020024

โรงเรียนบ้านโคกยามู

SMSS บ้านโคกยามู

ชื่ออักกฤษ : Kokyamu school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020025

โรงเรียนบ้านไพรวัน

SMSS บ้านไพรวัน

ชื่ออักกฤษ : BanPraiwan school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020026

โรงเรียนวัดเกาะสวาด

SMSS วัดเกาะสวาด

ชื่ออักกฤษ : watkosawad school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 5 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020027

โรงเรียนวัดทรายขาว

SMSS วัดทรายขาว

ชื่ออักกฤษ : Watsaikhao School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นาธิวาส

รหัส : 96020028

โรงเรียนบ้านตอหลัง

SMSS บ้านตอหลัง

ชื่ออักกฤษ : Bantolang School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธํิวาส

รหัส : 96020029

โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง

SMSS วัดโคกมะเฟือง

ชื่ออักกฤษ : Wadkhokmafuang

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020030

โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

SMSS บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

ชื่ออักกฤษ : Banpulajeamudo school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020031

โรงเรียนบ้านคลองตัน

SMSS บ้านคลองตัน

ชื่ออักกฤษ : khlongtan school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020032

โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

SMSS บ้านศาลาใหม่

ชื่ออักกฤษ : BANSALAMAI SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020076

โรงเรียนบ้านซรายอ

SMSS บ้านซรายอ

ชื่ออักกฤษ : Bansarayor School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

รหัส : 96020033

โรงเรียนบ้านสามแยก

SMSS บ้านสามแยก

ชื่ออักกฤษ : Bansamyaek

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง

รหัส : 96020034

โรงเรียนบ้านบาโง

SMSS บ้านบาโง

ชื่ออักกฤษ : Banbango School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.4 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020036

โรงเรียนบ้านไม้ฝาด

SMSS บ้านไม้ฝาด

ชื่ออักกฤษ : BAN MAIFAD SCHOOL SEKOLAH BANMAIFAD

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.8 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020037

โรงเรียนบ้านศาลาอูมา

SMSS บ้านศาลาอูมา

ชื่ออักกฤษ : BANSALAUMA

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๙ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020038

โรงเรียนโรงเรียนบ้านตอออ

SMSS โรงเรียนบ้านตอออ

ชื่ออักกฤษ : Ban Toor School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

รหัส : 96020039

โรงเรียนบ้านจะมาแกะ

SMSS บ้านจะมาแกะ

ชื่ออักกฤษ : Ban Chamakae School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

รหัส : 96020040

โรงเรียนบ้านบางขุด

SMSS บ้านบางขุด

ชื่ออักกฤษ : Bangkud

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.๗ ต. ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020041

โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา

SMSS บ้านตำเสาพัฒนา

ชื่ออักกฤษ : ฺBantamsau School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020042

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง

SMSS นิคมสร้างตนเองแว้ง

ชื่ออักกฤษ : Nikhom Sang Ton Aeng Waeng School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020043

โรงเรียนบ้านแม่ดง

SMSS บ้านแม่ดง

ชื่ออักกฤษ : ฺBanmaedong School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.5 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020044

โรงเรียนบ้านตอแล

SMSS บ้านตอแล

ชื่ออักกฤษ : Ban Tolae School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

รหัส : 96020045

โรงเรียนบ้านยะหอ

SMSS บ้านยะหอ

ชื่ออักกฤษ : ฺBanyaho School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020046

โรงเรียนบ้านบูเกะตา

SMSS บ้านบูเกะตา

ชื่ออักกฤษ : BAN BUKETA SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

รหัส : 96020047

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

SMSS นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

ชื่ออักกฤษ : Nikhomwaeng2 School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 103/5 หมู่1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020048

โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ

SMSS บ้านนูโร๊ะ

ชื่ออักกฤษ : Bannurok

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลโละจูด จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020049

โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ

SMSS บ้านเจ๊ะยอ

ชื่ออักกฤษ : Ban Cheyaw School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.โละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020050

โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

SMSS เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

ชื่ออักกฤษ : Theppratanchedeng

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020051

โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง

SMSS เทพประทานไทยยืนยง

ชื่ออักกฤษ : Teppratanthaiyeanyong School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.8 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020052

โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ

SMSS บ้านฆอเลาะทูวอ

ชื่ออักกฤษ : Bangoloktuwa School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่.7 ตำบลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

รหัส : 96020053

โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง)

SMSS บ้านกูวา(แว้ง)

ชื่ออักกฤษ : ฺBankuwa wang

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

รหัส : 96020054

โรงเรียนบ้านกรือซอ

SMSS บ้านกรือซอ

ชื่ออักกฤษ : Kresa School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ ๔ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020055

โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม

SMSS บ้านเจ๊ะเหม

ชื่ออักกฤษ : Bancheme School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.3 ต. แว้ง อ. แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020056

โรงเรียนบ้านแว้ง

SMSS บ้านแว้ง

ชื่ออักกฤษ : Banwaeng School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 178/6 หมู่ 2 ถนนราษฎร์บำรุง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 9

รหัส : 96020057

โรงเรียนบ้านแอแว

SMSS บ้านแอแว

ชื่ออักกฤษ : Ae-wae school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม. ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020058

โรงเรียนบ้านตือมายู

SMSS บ้านตือมายู

ชื่ออักกฤษ : bintermayu

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020059

โรงเรียนเพลินพิศ

SMSS เพลินพิศ

ชื่ออักกฤษ : Plearnphit

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส : 96020060

โรงเรียนบ้านแขยง

SMSS บ้านแขยง

ชื่ออักกฤษ : bankhayaeng

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลเอาวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020077

โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172

SMSS บ้านตือระมิตรภาพที่ 172

ชื่ออักกฤษ : Banturahmidtrapab 172 School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020078

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา

SMSS บ้านลูโบ๊ะซามา

ชื่ออักกฤษ : Ban Luboksama School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

รหัส : 96020079

โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา

SMSS บ้านกวาลอซีรา

ชื่ออักกฤษ : Ban Kwalocira School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก

รหัส : 96020080

โรงเรียนบ้านมือบา

SMSS บ้านมือบา

ชื่ออักกฤษ : Banmuba school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020081

โรงเรียนบ้านลาแล

SMSS บ้านลาแล

ชื่ออักกฤษ : Banlalae School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

รหัส : 96020082

โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ

SMSS บ้านโต๊ะเวาะ

ชื่ออักกฤษ : Bantokwak School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมุ่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

รหัส : 96020084

โรงเรียนบ้านมูโนะ

SMSS บ้านมูโนะ

ชื่ออักกฤษ : MUNO SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

รหัส : 96020085

โรงเรียนบ้านปาดังยอ

SMSS บ้านปาดังยอ

ชื่ออักกฤษ : banpadangyoschool

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020086

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง

SMSS บ้านลูโบ๊ะลือซง

ชื่ออักกฤษ : Banlubokluesong school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

รหัส : 96020087

โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ

SMSS บ้านปูโป๊ะ

ชื่ออักกฤษ : banpupoh

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020088

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

SMSS บ้านสุไหงโก-ลก

ชื่ออักกฤษ : Bansungaikolok school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 18 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

รหัส : 96020089

โรงเรียนบ้านกาวะ

SMSS บ้านกาวะ

ชื่ออักกฤษ : BANKAWA SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : บ้านกาวะ หมู่ 2 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020090

โรงเรียนบ้านสายะ

SMSS บ้านสายะ

ชื่ออักกฤษ : Bansaya School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020091

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๙ (บ้านโคกสยา)

SMSS ไทยรัฐวิทยา๘๙ (บ้านโคกสยา)

ชื่ออักกฤษ : THAIRATH89(BANKOKSAYA)

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020092

โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ

SMSS บ้านบาโงฮูมอ

ชื่ออักกฤษ : Banbagnohomo School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

รหัส : 96020093

โรงเรียนโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

SMSS โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

ชื่ออักกฤษ : Banpokcheteng School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

รหัส : 96020094

โรงเรียนบ้านไอบาตู

SMSS บ้านไอบาตู

ชื่ออักกฤษ : Ibatu school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020095

โรงเรียนบ้านบือราแง

SMSS บ้านบือราแง

ชื่ออักกฤษ : buragaeschool

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบือราแง ม.3 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020097

โรงเรียนบ้านโผลง

SMSS บ้านโผลง

ชื่ออักกฤษ : BANPLONG SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020098

โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง

SMSS บ้านโต๊ะเด็ง

ชื่ออักกฤษ : BANTODENG SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ. นราธิวาส

รหัส : 96020099

โรงเรียนอิสลามบำรุง

SMSS อิสลามบำรุง

ชื่ออักกฤษ : ISLAMBAMRUNG

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 43/6 หมู่ที่ 1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020100

โรงเรียนบ้านปะลุรู

SMSS บ้านปะลุรู

ชื่ออักกฤษ : Banpaluru School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

รหัส : 96020101

โรงเรียนบ้านปอเนาะ

SMSS บ้านปอเนาะ

ชื่ออักกฤษ : Banponoh

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020102

โรงเรียนบ้านละหาน

SMSS บ้านละหาน

ชื่ออักกฤษ : Banlahan

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ปะลุรู อ.สไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020103

โรงเรียนบ้านโคกตา

SMSS บ้านโคกตา

ชื่ออักกฤษ : BANKOKTA SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ถนนประชาสำราญ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 073-651209

รหัส : 96020104

โรงเรียนบ้านตาเซะใต้

SMSS บ้านตาเซะใต้

ชื่ออักกฤษ : BANTASEITAI SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.6 บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 9612

รหัส : 96020105

โรงเรียนบ้านกูวา(สุไหงปาดี)

SMSS บ้านกูวา(สุไหงปาดี)

ชื่ออักกฤษ : Kuwapadi School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020106

โรงเรียนบ้านดอเฮะ

SMSS บ้านดอเฮะ

ชื่ออักกฤษ : BAN DORHAE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020107

โรงเรียนบ้านบาโงกือเต

SMSS บ้านบาโงกือเต

ชื่ออักกฤษ : Banbangokuete Shool

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020108

โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ

SMSS บ้านตะโละบูเก๊ะ

ชื่ออักกฤษ : BanTalokbukit School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020109

โรงเรียนบ้านสากอ

SMSS บ้านสากอ

ชื่ออักกฤษ : Bansako School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020110

โรงเรียนบ้านไม้แก่น

SMSS บ้านไม้แก่น

ชื่ออักกฤษ : Maikaen School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020111

โรงเรียนบ้านกลูบี

SMSS บ้านกลูบี

ชื่ออักกฤษ : Kalubi school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020112

โรงเรียนบ้านจือแร

SMSS บ้านจือแร

ชื่ออักกฤษ : BANJERAE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

รหัส : 96020113

โรงเรียนบ้านบอเกาะ

SMSS บ้านบอเกาะ

ชื่ออักกฤษ : ฺฺBanbokoh school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่2 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020114

โรงเรียนบ้านบาโงมาแย

SMSS บ้านบาโงมาแย

ชื่ออักกฤษ : bangomayae

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020115

โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ

SMSS บ้านตาเซะเหนือ

ชื่ออักกฤษ : taseaner

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.5ต.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020116

โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์

SMSS วัดโบราณสถิตย์

ชื่ออักกฤษ : WATBORANSATHID SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020117

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา

SMSS วัดประดิษฐ์บุปผา

ชื่ออักกฤษ : WATPRADITBUPPHA SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020118

โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง

SMSS บ้านตลิ่งสูง

ชื่ออักกฤษ : Bantalingsung School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 62/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิว

รหัส : 96020119

โรงเรียนราชภักดี

SMSS ราชภักดี

ชื่ออักกฤษ : RAJPUKDEE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020120

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา

SMSS วัดประชุมชลธารา

ชื่ออักกฤษ : watprachum

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020061

โรงเรียนนิคมพัฒนา2

SMSS นิคมพัฒนา2

ชื่ออักกฤษ : Nikhom2

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.เกียร์ อ. สุคิริน จ. นราธิวาส

รหัส : 96020062

โรงเรียนบ้านน้ำใส

SMSS บ้านน้ำใส

ชื่ออักกฤษ : Bannamsai School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 300/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 9619

รหัส : 96020063

โรงเรียนรักไทย

SMSS รักไทย

ชื่ออักกฤษ : rakthai

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

รหัส : 96020064

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง

SMSS บ้านภูเขาทอง

ชื่ออักกฤษ : Ban Phukhao Thong School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020065

โรงเรียนสุคิริน

SMSS สุคิริน

ชื่ออักกฤษ : Sukhirin School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 77 หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดราธิวาส

รหัส : 96020066

โรงเรียนนิคมพัฒนา ๔

SMSS นิคมพัฒนา ๔

ชื่ออักกฤษ : Nikhompattana4

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 51/2 ม.3 ต.มาโมง อ. สุคิริน จ. นราธิวาส

รหัส : 96020067

โรงเรียนนิคมพัฒนา 10

SMSS นิคมพัฒนา 10

ชื่ออักกฤษ : NIKHOMPHATTANA 10 SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 22/5 หมู่ 1 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020068

โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน

SMSS บ้านน้ำทุเรียน

ชื่ออักกฤษ : ฺBANNAMTURIAN

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190

รหัส : 96020069

โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง

SMSS บ้านบาลูกายาอิง

ชื่ออักกฤษ : Ban Balukaya-ing School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020070

โรงเรียนบ้านร่วมใจ

SMSS บ้านร่วมใจ

ชื่ออักกฤษ : BAN RUAMCHAI SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.3 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

รหัส : 96020071

โรงเรียนนิคมพัฒนา5

SMSS นิคมพัฒนา5

ชื่ออักกฤษ : Nikhom patana 5

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 84/2 หมู่ที่ 3 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 961

รหัส : 96020072

โรงเรียนนิคมพัฒนา6

SMSS นิคมพัฒนา6

ชื่ออักกฤษ : nikhompatana6

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๘ ตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020073

โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12

SMSS บ้านจุฬาภรณ์ 12

ชื่ออักกฤษ : ฺBanjulaporn 12

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020074

โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗

SMSS นิคมพัฒนา ๗

ชื่ออักกฤษ : Nikhompattana7

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.2 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

รหัส : 96020075

โรงเรียนนิคมพัฒนา 9

SMSS นิคมพัฒนา 9

ชื่ออักกฤษ : Nikhompattana 9

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านนำ้ตก ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส