โรงเรียนในอำเภอตากใบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จำนวนโรงเรียน 32 โรง


รหัส : 96020001

โรงเรียนบ้านปูยู

ชื่ออักกฤษ : Puyu School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่1ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

รหัส : 96020002

โรงเรียนบ้านศรีพงัน

ชื่ออักกฤษ : Sipangang School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020003

โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง

ชื่ออักกฤษ : Ban Taliang School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020004

โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน

ชื่ออักกฤษ : Kohsatorn School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020005

โรงเรียนโรงเรียนบ้านปะลุกา

ชื่ออักกฤษ : B.Paluka

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ

รหัส : 96020006

โรงเรียนบ้านสะหริ่ง

ชื่ออักกฤษ : Ban Saring School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : บ้านสะหริ่ง

รหัส : 96020007

โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

ชื่ออักกฤษ : Bankhokmuebamidtrapabtee 223 school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020008

โรงเรียนบ้านปลักปลา

ชื่ออักกฤษ : plakpla

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ

รหัส : 96020009

โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

ชื่ออักกฤษ : Watchontharasinghea School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ถนนชลธารา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020010

โรงเรียนบ้านตาบา

ชื่ออักกฤษ : bantaba school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020011

โรงเรียนบ้านหัวคลอง

ชื่ออักกฤษ : huakhlongschool

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทร.073-581240

รหัส : 96020012

โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ

ชื่ออักกฤษ : KHAEBAE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลนานาค อำภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020013

โรงเรียนบ้านปะดะดอ

ชื่ออักกฤษ : Ban Padador School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๓ บ้านปะดาดอ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020014

โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม

ชื่ออักกฤษ : watkaset

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๒ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020015

โรงเรียนบ้านโคกงู

ชื่ออักกฤษ : Bankhokngu

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

รหัส : 96020016

โรงเรียนบ้านบางขุนทอง

ชื่ออักกฤษ : banbangkhunthong

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020018

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์44วัดฉัททันต์สนาน

ชื่ออักกฤษ : Rajaprajanugroh 44 watchatthansanan

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020019

โรงเรียนวัดโคกมะม่วง

ชื่ออักกฤษ : Watkokmamoung School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ ๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020020

โรงเรียนวัดพระพุทธ

ชื่ออักกฤษ :

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ :

รหัส : 96020021

โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

ชื่ออักกฤษ : watsitthisarnpradid

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020022

โรงเรียนโรงเรียนบ้านกูบู

ชื่ออักกฤษ : Bankubu School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

รหัส : 96020023

โรงเรียนบ้านสะปอม

ชื่ออักกฤษ : ิbansapom

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020024

โรงเรียนบ้านโคกยามู

ชื่ออักกฤษ : Kokyamu school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020025

โรงเรียนบ้านไพรวัน

ชื่ออักกฤษ : BanPraiwan school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020026

โรงเรียนวัดเกาะสวาด

ชื่ออักกฤษ : watkosawad school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 5 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020027

โรงเรียนวัดทรายขาว

ชื่ออักกฤษ : Watsaikhao School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นาธิวาส

รหัส : 96020028

โรงเรียนบ้านตอหลัง

ชื่ออักกฤษ : Bantolang School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธํิวาส

รหัส : 96020029

โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง

ชื่ออักกฤษ : Wadkhokmafuang

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020030

โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

ชื่ออักกฤษ : Banpulajeamudo school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020031

โรงเรียนบ้านคลองตัน

ชื่ออักกฤษ : khlongtan school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020032

โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

ชื่ออักกฤษ : BANSALAMAI SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส : 96020076

โรงเรียนบ้านซรายอ

ชื่ออักกฤษ : Bansarayor School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120