โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จำนวนโรงเรียน 31 โรง


รหัส : 96020089

โรงเรียนบ้านกาวะ

ชื่ออักกฤษ : BANKAWA SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : บ้านกาวะ หมู่ 2 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020090

โรงเรียนบ้านสายะ

ชื่ออักกฤษ : Bansaya School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020091

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๙ (บ้านโคกสยา)

ชื่ออักกฤษ : THAIRATH89(BANKOKSAYA)

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020092

โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ

ชื่ออักกฤษ : Banbagnohomo School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

รหัส : 96020093

โรงเรียนโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

ชื่ออักกฤษ : Banpokcheteng School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

รหัส : 96020094

โรงเรียนบ้านไอบาตู

ชื่ออักกฤษ : Ibatu school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020095

โรงเรียนบ้านบือราแง

ชื่ออักกฤษ : buragaeschool

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านบือราแง ม.3 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020097

โรงเรียนบ้านโผลง

ชื่ออักกฤษ : BANPLONG SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020098

โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง

ชื่ออักกฤษ : BANTODENG SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ. นราธิวาส

รหัส : 96020099

โรงเรียนอิสลามบำรุง

ชื่ออักกฤษ : ISLAMBAMRUNG

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 43/6 หมู่ที่ 1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020100

โรงเรียนบ้านปะลุรู

ชื่ออักกฤษ : Banpaluru School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

รหัส : 96020101

โรงเรียนบ้านปอเนาะ

ชื่ออักกฤษ : Banponoh

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020102

โรงเรียนบ้านละหาน

ชื่ออักกฤษ : Banlahan

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ปะลุรู อ.สไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020103

โรงเรียนบ้านโคกตา

ชื่ออักกฤษ : BANKOKTA SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ถนนประชาสำราญ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 073-651209

รหัส : 96020104

โรงเรียนบ้านตาเซะใต้

ชื่ออักกฤษ : BANTASEITAI SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.6 บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 9612

รหัส : 96020105

โรงเรียนบ้านกูวา(สุไหงปาดี)

ชื่ออักกฤษ : Kuwapadi School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020106

โรงเรียนบ้านดอเฮะ

ชื่ออักกฤษ : BAN DORHAE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020107

โรงเรียนบ้านบาโงกือเต

ชื่ออักกฤษ : Banbangokuete Shool

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020108

โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ

ชื่ออักกฤษ : BanTalokbukit School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020109

โรงเรียนบ้านสากอ

ชื่ออักกฤษ : Bansako School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020110

โรงเรียนบ้านไม้แก่น

ชื่ออักกฤษ : Maikaen School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020111

โรงเรียนบ้านกลูบี

ชื่ออักกฤษ : Kalubi school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020112

โรงเรียนบ้านจือแร

ชื่ออักกฤษ : BANJERAE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

รหัส : 96020113

โรงเรียนบ้านบอเกาะ

ชื่ออักกฤษ : ฺฺBanbokoh school

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่2 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020114

โรงเรียนบ้านบาโงมาแย

ชื่ออักกฤษ : bangomayae

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020115

โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ

ชื่ออักกฤษ : taseaner

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.5ต.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020116

โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์

ชื่ออักกฤษ : WATBORANSATHID SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020117

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา

ชื่ออักกฤษ : WATPRADITBUPPHA SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020118

โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง

ชื่ออักกฤษ : Bantalingsung School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 62/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิว

รหัส : 96020119

โรงเรียนราชภักดี

ชื่ออักกฤษ : RAJPUKDEE SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รหัส : 96020120

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา

ชื่ออักกฤษ : watprachum

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส