โรงเรียนในอำเภอสุคิริน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จำนวนโรงเรียน 15 โรง


รหัส : 96020061

โรงเรียนนิคมพัฒนา2

ชื่ออักกฤษ : Nikhom2

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.เกียร์ อ. สุคิริน จ. นราธิวาส

รหัส : 96020062

โรงเรียนบ้านน้ำใส

ชื่ออักกฤษ : Bannamsai School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 300/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 9619

รหัส : 96020063

โรงเรียนรักไทย

ชื่ออักกฤษ : rakthai

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

รหัส : 96020064

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง

ชื่ออักกฤษ : Ban Phukhao Thong School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020065

โรงเรียนสุคิริน

ชื่ออักกฤษ : Sukhirin School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 77 หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดราธิวาส

รหัส : 96020066

โรงเรียนนิคมพัฒนา ๔

ชื่ออักกฤษ : Nikhompattana4

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 51/2 ม.3 ต.มาโมง อ. สุคิริน จ. นราธิวาส

รหัส : 96020067

โรงเรียนนิคมพัฒนา 10

ชื่ออักกฤษ : NIKHOMPHATTANA 10 SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 22/5 หมู่ 1 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020068

โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน

ชื่ออักกฤษ : ฺBANNAMTURIAN

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190

รหัส : 96020069

โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง

ชื่ออักกฤษ : Ban Balukaya-ing School

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020070

โรงเรียนบ้านร่วมใจ

ชื่ออักกฤษ : BAN RUAMCHAI SCHOOL

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.3 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

รหัส : 96020071

โรงเรียนนิคมพัฒนา5

ชื่ออักกฤษ : Nikhom patana 5

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : 84/2 หมู่ที่ 3 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 961

รหัส : 96020072

โรงเรียนนิคมพัฒนา6

ชื่ออักกฤษ : nikhompatana6

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๘ ตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020073

โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12

ชื่ออักกฤษ : ฺBanjulaporn 12

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รหัส : 96020074

โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗

ชื่ออักกฤษ : Nikhompattana7

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : ม.2 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

รหัส : 96020075

โรงเรียนนิคมพัฒนา 9

ชื่ออักกฤษ : Nikhompattana 9

โทร :
e-mail :
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านนำ้ตก ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส